Pressmeddelanden 2018

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvar drygt 18 procent av aktierna i Green Landscaping AB

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvat 6 415 840 aktier motsvarande 18,07 procent av röster och kapital i det First North noterade bolaget Green Landscaping AB. Aktierna har...

läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) tillträde har skett angående dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding ABs förvärv av STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har idag tillträtt förvärvet av utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB genom att samtliga aktier har överlåtits....

läs mer