Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 3

Stockholm 2016-11-16 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall...

läs mer

Pressmeddelande: Ny koncernchef anställs

Stockholm 2016-09-09 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Stefan Dahlbo senast den 1 januari 2017 kommer att tillträda som koncernchef. Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen...

läs mer

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 2

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 2 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående...

läs mer