Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) avser att genomföra en ägarspridning genom nyemission av B-aktier och ansöka om notering av B-aktierna på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA. Pressmeddelande Stockholm 2014-11-26 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) avser att genomföra en ägarspridning i Bolaget genom att...

läs mer