Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag extra bolagsstämma på Subtopia i Norsborg. På den extra bolagsstämman beslutades bl.a. om emission av högst 145 000 teckningsoptioner riktad till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) (inklusive av någon av dem kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken någon av dem är angiven förmånstagare).

Den extra bolagsstämman beslutade om en riktad emission av högst 145 000 teckningsoptioner till en teckningskurs om 24,19 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 januari 2022 till och med den 15 november 2023 till en teckningskurs om 133,50 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) (inklusive av honom kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken han är angiven förmånstagare) och Andreas Lindenhierta (CFO) (inklusive av honom kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken han är angiven förmånstagare). Marcus Trummer (inklusive av honom kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken han är angiven förmånstagare) ska ha rätt att teckna upp till 120 000 teckningsoptioner och Andreas Lindenhierta (inklusive av honom kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken han är angiven förmånstagare) ska ha rätt att teckna upp till 25 000 teckningsoptioner.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är styrelsens uppfattning att emissionen av teckningsoptioner till Marcus Trummer och Andreas Lindenhierta innebär ett stärkt engagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare.

Marcus Trummer har tecknat sig för 120 000 teckningsoptioner och Andreas Lindenhierta har tecknat sig för 15 000 teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman beslutade även att antalet styrelseledamöter framöver ska vara fem utan suppleanter.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 oktober 2018, kl. 17:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Extra bolagsstämma (pdf)