Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/.
Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@andersjahlstrom.se där du meddelar ditt namn och adress och att du vill ha en årsredovisning.

Kalendarium 2019
Årsstämman äger rum den 6 maj 2019
Delårsrapport januari–mars: 15 maj
Delårsrapport januari–juni: 30 augusti
Delårsrapport januari–september: 15 november
Bokslutskommuniké: 28 februari 2020

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 29 mars 2019, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.
Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se

Hem

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsredovisning 2018 (pdf)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsredovisning 2018 (pdf)