Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström förvärvar optioner

2019-07-29 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (Byggmästaren) tillträdande VD Tomas Bergström har av huvudägarna i Byggmästaren – Autus Invest AB, Alesco SA, Martin Bjäringer, Hajskäret Invest AB och Geveles AB – förvärvat 140 000 köpoptioner med lösenkurs 180 kr. Optionerna löper till 15 september 2024 (lösenperiod 1–15 september 2024) och har förvärvats för 11,94 kr per option.

Samma huvudaktieägare har av Byggmästarens avgående VD Stefan Dahlbo förvärvat 140 000 teckningsoptioner. Dessa optionerna gavs ut 2016, och har en lösenkurs på 87 kr samt löper till den 15 oktober 2021 (lösenperiod 1–15 oktober 2021). Förvärvspriset per option är 1 kr plus en tilläggsköpeskilling som maximalt kan komma att uppgå till 73 kr per option och som bestäms av Byggmästarens aktiekurs vid lösen.

”Vi tycker det är väldigt roligt att Tomas har ökat sin investering i Byggmästaren ytterligare och att Stefan, även efter avyttringen, kommer att vara en stor långsiktig aktieägare i bolaget och styrelseledamot”, säger Byggmästarens ordförande Mikael Ahlström.

För mer information vänligen kontakta: Mikael Ahlström, styrelseordförande Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) mikael.ahlstrom@gmail.com

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets styrelseordförande den 29 juli 2019, kl 17:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@andersjahlstrom.se