Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Stiftelsen Mitt Alby inleder samarbete med Changers Hub

2019-03-14 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Stiftelsen Mitt Alby som grundades av Byggmästaren tillsammans med Hembla inleder samarbete med Changers Hub och Albys Ungdomsråd för att stötta unga vuxna och bidra till ett centrum för alla. Verksamheterna arbetar aktivt i Alby med att visa på positiva förebilder, skapa trygghet och bidra till en positiv utveckling för hela stadsdelen.

Stiftelsen Mitt Alby skapades för att långsiktigt stödja lokala entreprenörer, organisationer och ambitiösa personer att bidra till en positiv utveckling i Botkyrka och Alby.

Alby är en fantastisk plats, full med entreprenörer och initiativtagare. Som ordförande i stiftelsen ser jag fram emot att fortsätta det arbete vi påbörjade redan under tiden då Byggmästaren ägde och förvaltade fastigheterna på berget. Genom stiftelsen vill vi satsa på lokalt engagemang i dialog med de boende, säger Gerda Larsson, ordförande i Stiftelsen Mitt Alby. En av målsättningar för Stiftelsen Mitt Albys är att fler unga ska få möjligheter till en meningsfull fritid. Genom att stötta aktiviteter och mötesplatser i Alby vill de vara med och göra Botkyrka till en ännu mer dynamisk och attraktiv plats att både bo och verka i.

Vi tror att det är viktigt att unga har tillgång till en givande fritid. Genom att stötta Changers Hub och Albys Ungdomsråd vill vi bidra till fler öppna mötesplatser för unga att träffas, inspireras och tillsammans vara med och utveckla sitt område, säger Mikael Ahlström, Ordförande Byggmästaren och styrelseledamot i Stiftelsen Mitt Alby. Det krävs lokala och prestigelösa samarbeten för att vi tillsammans ska kunna ta ett gemensamt ansvar för den förändring vi vill se i vårt bostadsområde. Samarbetet med Stiftelsen Mitt Alby är en bra väg framåt i det långsiktiga arbetet där visionen är att skapa ett hållbart och inkluderande Alby, säger Amanias Abraha, verksamhetschef och en av grundare till Changers Hub. Stiftelsen Mitt Alby tar under våren 2019 emot ansökningar från initiativ som önskar stöd för insatser som bidrar till en positiv utveckling i Botkyrka och Alby. Kontakta Jonatan Öhman tfn +46 731 41 77 47, kommunikationschef på Hembla, för mer information rörande ansökningsprocessen.

Stiftelsen Mitt Alby

Stiftelsen registrerades 2018 av Byggmästaren och Hembla med målet att finansiellt stötta projekt, företag, organisationer och personer som vill bidra till en positiv utveckling i Botkyrka i allmänhet och Alby i synnerhet. Stiftelsens ordförande är Gerda Larsson, Byggmästarens första Chief Social Officer. Övriga styrelseledamöter är Mikael Ahlström ordförande i Byggmästaren och Svein Erik Lilleland VD, Hembla.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Frågor kring stiftelsen, Gerda Larsson, Ordförande Stiftelsen Mitt Alby +46-73-717 05 73

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 14 mars 2019, kl 13:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@andersjahlstrom.se