Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2021

2022-03-31 | 2022, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/.

Kalendarium 2022

  • Årsstämma: 17 maj
  • Delårsrapport januari–mars: 17 maj
  • Delårsrapport januari–juni: 26 augusti
  • Delårsrapport januari–september: 18 november
  • Bokslutskommuniké: 24 februari 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92. Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 31 mars 2022 kl 14:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@andersjahlstrom.se https://andersjahlstrom.se/