Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren har återköpt teckningsoptioner

2023-03-27 | 2023, Övriga

Byggmästaren har återköpt 120 000 teckningsoptioner utgivna 2018. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att senast den 15 november 2023 teckna nyemitterade B-aktier i Byggmästaren för 133,50 kronor styck. Det ursprungliga programmet omfattade 135 000 teckningsoptioner, varav 15 000 sedan tidigare…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Vice VD lämnar Byggmästaren

2023-03-27 | 2023, Övriga

Byggmästarens vice VD Marcus Trummer har sagt upp sin anställning för att anta en ny utmaning utanför Byggmästaren. ”Jag vill uttrycka mitt varmaste tack till Marcus för hans insatser för Byggmästaren och önskar honom all lycka framöver. Det gläder mig att han kvarstår som styrelseledamot i ett par…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2022

2023-02-24 | 2023, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Oktober - December 2022 Justerat substansvärde uppgick till 330 kronor den 31 december 2022, en ökning från 321 kronor per 30 september 2022. Nettoomsättning…

Läs mer