Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Kommuniké från årsstämma

2021-05-18 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 första kvartalet

2021-05-18 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari-Mars 2021 Justerat substansvärde ökade med 10 procent och uppgick per aktie till 220 kronor, medan aktiekursen ökade med drygt 21 procent…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Volta Trucks inleder finansieringsrunda

2021-05-08 | 2021, Regulatoriska

Volta Trucks AB, ett bolag i vilket Byggmästaren för närvarande äger 34,6 procent av aktierna, har inlett en process kring kapitalanskaffning. Avsikten är att under andra kvartalet 2021 genomföra en nyemission om ca 30 MEUR och att värderingen i sådan nyemission ska vara 400 MEUR (före nyemission…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Volta Trucks initiates funding round

2021-05-08 | 2021, Regulatoriska

Volta Trucks AB, a company in which Byggmästaren currently owns 34,6 per cent of the shares, has initiated a fund raising process. The objective is to raise 30 MEUR in a rights issue during the second quarter of 2021 and that shares shall be issued at a pre-money valuation of 400 MEUR. The company…

Läs mer

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KORRIGERING RÖRANDE AVSTÄMNINGSDAG FÖR ÅRSSTÄMMA

2021-04-14 | 2021, Övriga

Korrigeringen avser pressmeddelande med rubriken ”Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma” som offentliggjordes kl. 16.30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktig avstämningsdag och datum för rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier. Avstämningsdag och…

Läs mer

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

2021-04-14 | 2021, Övriga

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Årsstämman kommer bland annat att behandla beslutspunkter rörande omval av styrelsen bestående av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan samt nyval…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): CFO lämnar Byggmästaren

2021-04-14 | 2021, Övriga

Byggmästarens CFO Andreas Lindenhierta har valt att lämna sin befattning för nya utmaningar. Sista anställningsdag är den 31 augusti 2021. ”Jag vill uttrycka mitt varmaste tack till Andreas för hans insatser för Byggmästaren och önskar honom all lycka framöver. Det gläder mig att han kvarstår som…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Ökar ägandet i Team Olivia

2021-04-08 | 2021, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB ökat ägandet i Team Olivia. Byggmästaren har förvärvat aktier motsvarande ytterligare 2,4 procent i Team Olivia Group AB, varefter Byggmästarens totala direkta ägande uppgår till…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2020

2021-03-31 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Kalendarium 2021 Årsstämma: 18 maj Delårsrapport januari–mars…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

2021-02-26 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. JANUARI-DECEMBER 2020 ─ Justerat substansvärde ökade med 18 procent och uppgick per aktie till 200 kronor, medan aktiekursen ökade med cirka 3 procent och…

Läs mer