Pressmeddelanden

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

2020-04-07 | 2020, Regulatoriska

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B.Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: • Förslag om utdelning om 0,8…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2019

2020-03-31 | 2020, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2019

2020-02-28 | 2020, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – december 2019 Justerat substansvärde ökade med 8,4 procent och uppgick per aktie till cirka 170 kronor, medan aktiekursen ökade med 20 procent och…

Läs mer