Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 andra kvartalet

2019-08-30 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – Juni 2019Intäkter från avtal med kunder uppgick till 110.9 mkr (69,4).Justerat substansvärde ökade med 5,8 procent och uppgick per aktie till…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström förvärvar optioner

2019-07-29 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (Byggmästaren) tillträdande VD Tomas Bergström har av huvudägarna i Byggmästaren – Autus Invest AB, Alesco SA, Martin Bjäringer, Hajskäret Invest AB och Geveles AB – förvärvat 140 000 köpoptioner med lösenkurs 180 kr. Optionerna löper till 15 september 202…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – tillträdande Vd förvärvar aktier

2019-07-03 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) tillträdande Vd och koncernchef Tomas Bergström har förvärvat 60 000 aktier till kurs 164 kronor per aktie, totalt 9 840 000 SEK. Priset per aktie baseras på stängningskursen per den 1 juli 2019. Som tidigare kommunicerats tillträder Tomas Bergström…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström ny VD och koncernchef

2019-07-02 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Tomas Bergström den 1 september 2019 kommer att tillträda som VD och koncernchef.Tomas Bergström har under sin snart 25-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som VD, samt M&A ansvarig visat en ovanligt…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 första kvartalet

2019-05-15 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Kvartal 1 2019Justerat substansvärde ökade med 1,7 procent och uppgick till cirka 159 kronor per aktie, medan aktiekursen ökade med 15,9 procent och…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Årsstämma

2019-05-06 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Domarebacken 24 i Botkyrka kommun.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.Årsstämman beslutade att…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Publ) kallar till årsstämma

2019-04-03 | 2019, Regulatoriska

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma måndagen den 6 maj 2019. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B.Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:Förslag om utdelning om 0,7…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Stefan Dahlbo lämnar som Vd och tar istället plats i styrelsen

2019-04-02 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Stefan Dahlbo lämnar som Vd och tar istället plats i styrelsen.Stefan Dahlbo kommer senast den 1 oktober 2019 att lämna sin roll som Vd för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) då han accepterat ett erbjudande som Vd för Fabege AB…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsredovisning 2018

2019-03-29 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.Bolagets årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Stiftelsen Mitt Alby inleder samarbete med Changers Hub

2019-03-14 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Stiftelsen Mitt Alby som grundades av Byggmästaren tillsammans med Hembla inleder samarbete med Changers Hub och Albys Ungdomsråd för att stötta unga vuxna och bidra till ett centrum för alla. Verksamheterna arbetar aktivt i Alby med att visa på…

Läs mer