Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Mitt Alby träffar avtal med Hyresgästföreningen om hyra för nyrenoverade lägenheter

2017-12-12 | 2017, Regulatoriska

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och Mitt Alby AB träffat en överenskommelse avseende totalrenoverade lägenheter på Albyberget 5 i Norsborg.Renoveringarna är omfattande och innebär bland annat nya parkettgolv och klinkers, nytt Marbodal kök, nya vitvaror i rostfritt stål…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 3

2017-11-15 | 2017, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.Koncernen i sammanfattning1 januari – 30 septemberHyresintäkter 7…

Läs mer

Pressmeddelande: Mitt Alby AB, dotterbolag till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, förtidsförlänger banklån

2017-10-31 | 2017, Regulatoriska

StockholmMitt Alby AB har idag valt att förtidsförlänga utestående banklån om 430 miljoner SEK. Kapitalbindningen är 7 år med rörlig ränta. Räntenivån inklusive aktuell STIBOR 3 månader, är initialt cirka 1,4 procent.Sedan februari 2017 är koncernens låneportfölj räntesäkrad genom ränteswapavtal om…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 2

2017-08-31 | 2017, Regulatoriska

StockholmByggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.**Koncernen i…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomfört riktad nyemission

2017-07-14 | 2017, Regulatoriska

StockholmByggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (publ), delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomfört riktad nyemission.En riktad nyemission, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet, till styrelseledamöter…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Marcus Trummer ny styrelseordförande

2017-06-28 | 2017, Regulatoriska

Stockholm **Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Marcus Trummer ny styrelseordförande. ** Marcus Trummer utses till ny styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB, samtidigt som Mikael Ahlström lämnar…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Dotterbolaget Mitt Alby AB erbjuder ombildning till bostadsrätter

2017-06-07 | 2017, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) dotterbolag Mitt Alby AB erbjuder hyresgästerna i två fastigheter, Domarebacken 4 – 10 och 12 – 16 att ombilda till bostadsrätter. Totalt rör det sig om 124 lägenheter om 8 839 kvm. Ombildningen beräknas vara klar senare i höst.Det var 2013 som…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 1

2017-05-15 | 2017, Regulatoriska

Stockholm 2017-05-15Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år…

Läs mer

Pressmeddelande: Årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

2017-04-25 | 2017, Regulatoriska

2017-04-25 kl 17:00 Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma i Subtopia i Norsborg, Botkyrka kommun.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.Årsstämman beslutade…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB startar nytt bolag

2017-04-18 | 2017, Övriga

Stockholm 2017-04-18Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) startar nytt bolag inom delägda koncernen Fasticon Kompetens Holding AB.Fasticon Kompetens Holding AB startar under våren ett nytt bolag som ska arbeta med rekrytering och personaluthyrning inom drift och underhåll. Jan Gösbeck har…

Läs mer