Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 3

2016-11-16 | 2016, Regulatoriska

Stockholm 2016-11-16Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.Koncernen i…

Läs mer

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

2016-09-27 | 2016, Regulatoriska

Aktieägarna i Anders J Ahlström Holding AB (publ) samlades idag på Hågelby Gård i Hågelby, Botkyrka kommun, för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslutades om emission av högst 280 000 teckningsoptioner riktad till tillträdande nye koncernchefen och tillika tillträdande verkställande…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

2016-09-12 | 2016, Regulatoriska

Den 12 september 2016Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma den 27 september 2016. Styrelsen föreslår beslut om emission av teckningsoptioner till Stefan Dahlbo, tillträdande koncernchefen och tillika tillträdande ny verkställande direktör.Den…

Läs mer

Pressmeddelande: Ny koncernchef anställs

2016-09-09 | 2016, Övriga

Stockholm 2016-09-09Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Stefan Dahlbo senast den 1 januari 2017 kommer att tillträda som koncernchef.Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som vd, ordförande och…

Läs mer

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 2

2016-08-31 | 2016, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 2 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.Koncernen i sammanfattning…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Dotterbolaget Fasticon Kompetens startar bemanningsverksamhet

2016-07-08 | 2016, Övriga

Stockholm 2016-07-08Fasticon Kompetens Holding AB startar ett nytt bolag för specialistbemanning inom samhällsbyggnadssektorn.Det nya bolaget ska fokusera på att säkra branschens kompetensförsörjning inom fastighetsdrift, installation, byggkompetenser samt inre och yttre skötsel.– Det finns ett…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Styrelsen i dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB ändrar sammansättning

2016-06-29 | 2016, Övriga

Stockholm 2016-06-29Vid gårdagens årsstämma för Fasticon Kompetens Holding AB (nedan kallat Fasticon Kompetens) valdes två nya ordinarie ledamöter in i styrelsen, Hidayet Tercan och Mattias Tegefjord. Mikael Ahlström, styrelseordförande i koncernmoderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB…

Läs mer

Pressmeddelande: Dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm

2016-06-10 | 2016, Regulatoriska

Stockholm 2016-06-10Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (“Bolaget”) emitterade den 29 april 2016 företagsobligationer om 250 miljoner kronor, inom en ram om 500 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 29 april 2021 med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) + 4,6…

Läs mer

Pressmeddelande: Dotterbolaget Mitt Alby AB har sålt en avstyckad fastighet på Albyberget till Brf Tingsvägen 1-3 i Alby

2016-05-31 | 2016, Övriga

Stockholm 2016-05-31Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) har nu sålt en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Den nu sålda fastigheten Albyberget 9 (nedan kallat Fastigheten) med gatuadresserna Tingsvägen 1-3 är en avstyckning från Mitt…

Läs mer

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 1

2016-05-31 | 2016, Regulatoriska

Stockholm 2016-05-31Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 1 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.Koncernen i…

Läs mer