Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Mitt Alby AB säljer en fastighet på Albyberget till hyresgästerna

2015-12-29 | 2015, Övriga

Stockholm 2015-12-29Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) säljer en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Fastigheten är belägen på Tingsvägen 1-3 och omfattar totalt 2 162 kvadratmeter, bestående av 27 lägenheter och fyra mindre…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Fasticon Kompetens AB bygger ny plattform inför framtiden

2015-12-10 | 2015, Övriga

Stockholm 2015-12-10Fasticon Kompetens AB (nedan även kallat Bolaget) är dotterbolag till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och har länge varit ledande inom kompetensförsörjning för fastighetsbranschen i Sverige.– Ambitionen är att bredda verksamheten och nu tas nästa steg i…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Rekrytering av CFO till koncernen

2015-12-03 | 2015, Övriga

Stockholm 2015-12-03Ytterligare en erfaren nyckelperson har rekryterats till koncernen: en CFO med ansvaret att leda koncernens ekonomiska och finansiella arbete.Andreas Lindenhierta har rekryterats till tjänsten som CFO för koncernen. Han har lång erfarenhet av ledarskap inom ekonomisk förvaltning…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport jan-sept 2015

2015-11-30 | 2015, Regulatoriska

Stockholm 2015-11-30Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden tre första kvartalen 2015 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.Koncernen…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Rekrytering av två nyckelpersoner till fastighetsverksamheten

2015-11-11 | 2015, Övriga

Stockholm 2015-11-11Två erfarna nyckelpersoner har nyligen rekryterats till koncernens fastighetsverksamhet vilket skapar förutsättningar att kunna öka takten i värdeskapandet.Ulrica Nordström har rekryterats till tjänsten som Områdeschef över förvaltningsområdet Albyberget. Ulrica har lång…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport jan-juni 2015

2015-08-31 | 2015, Regulatoriska

Stockholm 2015-08-31Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden första halvåret 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.Koncernen i…

Läs mer

Pressmeddelande: Namnkunnig styrelse utses till dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB

2015-08-28 | 2015, Övriga

Stockholm 2015-08-28I samband med att Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding) förvärvade en majoritet av aktierna i Fasticon Kompetens Holding AB (nedan kallat Fasticon) beslutade AJA Holding tillsammans med den andre nya ägaren Jonas Gustavsson (via bolag) att…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport jan-mars 2015

2015-05-29 | 2015, Regulatoriska

Stockholm 2015-05-29Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden januari till mars 2015 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.Koncernen i…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Fördjupad information om förvärvet av Fasticon Kompetens AB

2015-05-18 | 2015, Övriga

Stockholm 2015-05-18Bakgrund Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan även kallat AJA Holding) och Fasticon Kompetens AB:s vd, Jonas Gustavsson (via bolag) förvärvade den 13 maj 2015 bolaget Fasticon Kompetens AB (nedan kallat Fasticon Kompetens eller Bolaget).Om Fasticon Kompetens…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding (publ) förvärvar Fasticon Kompetens

2015-05-13 | 2015, Regulatoriska

Stockholm 2015-05-13Fasticon Holding AB säljer Fasticon Kompetens AB. Köpare är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och Fasticon Kompetens vd, Jonas Gustavsson, via bolag. Köpeskillingen uppgår till ca 35 miljoner kronor. Byggmästare Anders J Ahlström Holding förvärvar ca 70% av aktierna…

Läs mer