Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North och publicerar företagsbeskrivning

2014-12-17 | 2014, Regulatoriska

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA.Pressmeddelande Stockholm 2014-12-17Nasdaq har godkänt Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) för handel vid Nasdaq First North. Förväntad första dag för handel är den 2…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding slutför övertecknad kapitalanskaffning och har ansökt om notering på Nasdaq First North

2014-12-12 | 2014, Regulatoriska

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA.Pressmeddelande Stockholm 2014-12-12Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) slutför erbjudandena om 2.000.000 nyemitterade B-aktier riktade dels till institutionella…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar en finansiell rapport avseende tredje kvartalet och första nio månaderna 2014

2014-11-26 | 2014, Övriga

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar en finansiell rapport avseende tredje kvartalet och första nio månaderna 2014 2014-11-26 | 2014, ÖvrigaPressmeddelande Stockholm 2014-11-26Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB publicerar idag en finansiell rapport…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) avser att genomföra en ägarspridning genom nyemission av B-aktier och ansöka om notering av B-aktierna på Nasdaq First North

2014-11-26 | 2014, Regulatoriska

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA.Pressmeddelande Stockholm 2014-11-26Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) avser att genomföra en ägarspridning i Bolaget genom att rikta erbjudanden om teckning av…

Läs mer