Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 andra kvartalet

2019-08-30 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – Juni 2019Intäkter från avtal med kunder uppgick till 110.9 mkr (69,4).Justerat substansvärde ökade med 5,8 procent och uppgick per aktie till…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström ny VD och koncernchef

2019-07-02 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Tomas Bergström den 1 september 2019 kommer att tillträda som VD och koncernchef.Tomas Bergström har under sin snart 25-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som VD, samt M&A ansvarig visat en ovanligt…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 första kvartalet

2019-05-15 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Kvartal 1 2019Justerat substansvärde ökade med 1,7 procent och uppgick till cirka 159 kronor per aktie, medan aktiekursen ökade med 15,9 procent och…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Årsstämma

2019-05-06 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Domarebacken 24 i Botkyrka kommun.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.Årsstämman beslutade att…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Publ) kallar till årsstämma

2019-04-03 | 2019, Regulatoriska

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma måndagen den 6 maj 2019. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B.Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:Förslag om utdelning om 0,7…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Stefan Dahlbo lämnar som Vd och tar istället plats i styrelsen

2019-04-02 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Stefan Dahlbo lämnar som Vd och tar istället plats i styrelsen.Stefan Dahlbo kommer senast den 1 oktober 2019 att lämna sin roll som Vd för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) då han accepterat ett erbjudande som Vd för Fabege AB…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsredovisning 2018

2019-03-29 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.Bolagets årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Förslag till styrelse

2019-03-05 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag förslag till styrelsens sammansättning och dess arvode inför årsstämman 2019.Under 2018 har Byggmästarens verksamhet ändrats från att vara ett fastighetsbolag till att arbeta med investeringar i små och medelstora bolag i Sverige och…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.HELÅR JANUARI – DECEMBER 2018Justerade substansvärdet ökade med 8,1 procent…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Ombildning i Alby är klar

2018-12-19 | 2018, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) gjorde 2013, i samband med Mitt Albys förvärv av fastigheterna på Albyberget i Botkyrka, utfästelser till Botkyrkabyggen, och i förlängningen till Botkyrka Kommun, om att ombilda delar av beståndet till bostadsrätter. Detta var också en del av…

Läs mer