Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström förvärvar optioner

2019-07-29 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (Byggmästaren) tillträdande VD Tomas Bergström har av huvudägarna i Byggmästaren – Autus Invest AB, Alesco SA, Martin Bjäringer, Hajskäret Invest AB och Geveles AB – förvärvat 140 000 köpoptioner med lösenkurs 180 kr. Optionerna löper till 15 september 202…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – tillträdande Vd förvärvar aktier

2019-07-03 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) tillträdande Vd och koncernchef Tomas Bergström har förvärvat 60 000 aktier till kurs 164 kronor per aktie, totalt 9 840 000 SEK. Priset per aktie baseras på stängningskursen per den 1 juli 2019. Som tidigare kommunicerats tillträder Tomas Bergström…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Stiftelsen Mitt Alby inleder samarbete med Changers Hub

2019-03-14 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Stiftelsen Mitt Alby som grundades av Byggmästaren tillsammans med Hembla inleder samarbete med Changers Hub och Albys Ungdomsråd för att stötta unga vuxna och bidra till ett centrum för alla. Verksamheterna arbetar aktivt i Alby med att visa på…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

2018-05-29 | 2018, Övriga

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Dotterbolaget Mitt Alby AB erbjuder ombildning till bostadsrätter

2017-06-07 | 2017, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) dotterbolag Mitt Alby AB erbjuder hyresgästerna i två fastigheter, Domarebacken 4 – 10 och 12 – 16 att ombilda till bostadsrätter. Totalt rör det sig om 124 lägenheter om 8 839 kvm. Ombildningen beräknas vara klar senare i höst.Det var 2013 som…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB startar nytt bolag

2017-04-18 | 2017, Övriga

Stockholm 2017-04-18Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) startar nytt bolag inom delägda koncernen Fasticon Kompetens Holding AB.Fasticon Kompetens Holding AB startar under våren ett nytt bolag som ska arbeta med rekrytering och personaluthyrning inom drift och underhåll. Jan Gösbeck har…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB förstärker styrelsen

2017-03-30 | 2017, Övriga

Stockholm 2017-03-30Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) förstärker styrelsen i delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB.Stefan Dahlbo och Per Berggren tar plats i det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holdings styrelse.Stefan…

Läs mer

Pressmeddelande: Ny koncernchef anställs

2016-09-09 | 2016, Övriga

Stockholm 2016-09-09Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Stefan Dahlbo senast den 1 januari 2017 kommer att tillträda som koncernchef.Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som vd, ordförande och…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Dotterbolaget Fasticon Kompetens startar bemanningsverksamhet

2016-07-08 | 2016, Övriga

Stockholm 2016-07-08Fasticon Kompetens Holding AB startar ett nytt bolag för specialistbemanning inom samhällsbyggnadssektorn.Det nya bolaget ska fokusera på att säkra branschens kompetensförsörjning inom fastighetsdrift, installation, byggkompetenser samt inre och yttre skötsel.– Det finns ett…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Styrelsen i dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB ändrar sammansättning

2016-06-29 | 2016, Övriga

Stockholm 2016-06-29Vid gårdagens årsstämma för Fasticon Kompetens Holding AB (nedan kallat Fasticon Kompetens) valdes två nya ordinarie ledamöter in i styrelsen, Hidayet Tercan och Mattias Tegefjord. Mikael Ahlström, styrelseordförande i koncernmoderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB…

Läs mer