Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

2022-05-17 | 2022, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021 fastställdes och styrelsen och verkställande…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 första kvartalet

2022-05-17 | 2022, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari-Mars 2022 Justerat substansvärde uppgick till 337 kronor den 31 mars 2022, en ökning från 335 kronor vid senaste årsskifte. Nettoomsättning…

Läs mer

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

2022-04-12 | 2022, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 klockan 18.00 i GTO30 sal BOND på Grevturegatan 30, 114 38 Stockholm. ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2021

2022-03-31 | 2022, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Kalendarium 2022 Årsstämma: 17 maj Delårsrapport januari–mars…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren frigör 133 MSEK

2022-03-29 | 2022, Övriga

Byggmästaren har sålt 1,6 miljoner aktier i Green Landscaping för 83 kronor styck, motsvarande ca 133 miljoner kronor. Efter försäljningen äger Byggmästaren 8 180 123 aktier, motsvarande 15,4 procent av kapital och röster. ”Green har haft en mycket fin utveckling det senaste året och innehavet…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2021

2022-02-25 | 2022, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – december 2021 Justerat substansvärde ökade med 68 procent och uppgick per aktie till cirka 335 kronor. Nettoomsättning uppgick till 876,4 miljoner…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Volta Trucks tar in 230 MEUR

2022-02-18 | 2022, Övriga

Volta Trucks är i slutfasen av en finansieringsrunda som kommer tillföra bolaget ca 230 miljoner euro i nytt kapital och därmed säkra finansiering förbi start av serieproduktion i december 2022. Byggmästaren kommer själva investera 6 miljoner euro i denna runda. Den pågående finansieringsrundan som…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 tredje kvartalet

2021-11-19 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli-September 2021 Justerat substansvärde minskade med drygt 2 procent och uppgick per aktie till 308 kronor. Nettoomsättning uppgick till 205,…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren genomför nyemission

2021-10-15 | 2021, Övriga

Byggmästaren har genomfört en nyemission av B-aktier efter lösen av teckningsoptioner utgivna 2016. Byggmästaren har tidigare informerat om teckningsoptioner som gavs ut 2016. Dessa optioner har haft en lösenperiod 1-15 oktober 2021 med teckningskurs 87 kronor per aktie. Antal teckningsoptioner var…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Tilläggsinvestering i Volta Trucks

2021-09-16 | 2021, Övriga

Byggmästaren har i en nyligen avslutad finansieringsrunda investerat ytterligare 3,5 miljoner euro i Volta Trucks och äger därefter ca 22% av bolagets aktier efter beaktande av innehavda konvertibla skuldebrev samt full utspädning. Byggmästaren har tidigare informerat om en pågående…

Läs mer