Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 tredje kvartalet

2021-11-19 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli-September 2021 Justerat substansvärde minskade med drygt 2 procent och uppgick per aktie till 308 kronor. Nettoomsättning uppgick till 205,…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren genomför nyemission

2021-10-15 | 2021, Övriga

Byggmästaren har genomfört en nyemission av B-aktier efter lösen av teckningsoptioner utgivna 2016. Byggmästaren har tidigare informerat om teckningsoptioner som gavs ut 2016. Dessa optioner har haft en lösenperiod 1-15 oktober 2021 med teckningskurs 87 kronor per aktie. Antal teckningsoptioner var…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Tilläggsinvestering i Volta Trucks

2021-09-16 | 2021, Övriga

Byggmästaren har i en nyligen avslutad finansieringsrunda investerat ytterligare 3,5 miljoner euro i Volta Trucks och äger därefter ca 22% av bolagets aktier efter beaktande av innehavda konvertibla skuldebrev samt full utspädning. Byggmästaren har tidigare informerat om en pågående…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 andra kvartalet

2021-08-27 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. April-Juni 2021 Justerat substansvärde ökade med drygt 42 procent och uppgick per aktie till 312 kronor. Nettoomsättning uppgick till 242,6 miljoner…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Status Volta Trucks kapitalanskaffning

2021-08-12 | 2021, Regulatoriska

Byggmästaren informerade den 8 maj 2021 om att Volta Trucks AB, ett bolag i vilket Byggmästaren för närvarande äger 34,6 procent av aktierna, hade initierat en kapitalanskaffningsprocess där bolaget genom nyemission avsåg att ta in ca 30 MEUR och där villkorade teckningsförbindelser på ca 30 procent…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Kommuniké från årsstämma

2021-05-18 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 första kvartalet

2021-05-18 | 2021, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari-Mars 2021 Justerat substansvärde ökade med 10 procent och uppgick per aktie till 220 kronor, medan aktiekursen ökade med drygt 21 procent…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Volta Trucks inleder finansieringsrunda

2021-05-08 | 2021, Regulatoriska

Volta Trucks AB, ett bolag i vilket Byggmästaren för närvarande äger 34,6 procent av aktierna, har inlett en process kring kapitalanskaffning. Avsikten är att under andra kvartalet 2021 genomföra en nyemission om ca 30 MEUR och att värderingen i sådan nyemission ska vara 400 MEUR (före nyemission…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Volta Trucks initiates funding round

2021-05-08 | 2021, Regulatoriska

Volta Trucks AB, a company in which Byggmästaren currently owns 34,6 per cent of the shares, has initiated a fund raising process. The objective is to raise 30 MEUR in a rights issue during the second quarter of 2021 and that shares shall be issued at a pre-money valuation of 400 MEUR. The company…

Läs mer

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KORRIGERING RÖRANDE AVSTÄMNINGSDAG FÖR ÅRSSTÄMMA

2021-04-14 | 2021, Övriga

Korrigeringen avser pressmeddelande med rubriken ”Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma” som offentliggjordes kl. 16.30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktig avstämningsdag och datum för rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier. Avstämningsdag och…

Läs mer