Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2019

2020-02-28 | 2020, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – december 2019 Justerat substansvärde ökade med 8,4 procent och uppgick per aktie till cirka 170 kronor, medan aktiekursen ökade med 20 procent och…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren förvärvar ca 17,9 procent av aktierna i Infrea

2019-12-20 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB förvärvat 3 miljoner aktier motsvarande ca 17,9 procent av röster och kapital i det på First North Premier noterade bolaget Infrea AB. Aktierna har förvärvats av olika aktieägare…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2019 tredje kvartalet

2019-11-15 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – september 2019 Justerat substansvärde ökade med 1 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen ökade med 8 procent och…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 andra kvartalet

2019-08-30 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – Juni 2019Intäkter från avtal med kunder uppgick till 110.9 mkr (69,4).Justerat substansvärde ökade med 5,8 procent och uppgick per aktie till…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström förvärvar optioner

2019-07-29 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (Byggmästaren) tillträdande VD Tomas Bergström har av huvudägarna i Byggmästaren – Autus Invest AB, Alesco SA, Martin Bjäringer, Hajskäret Invest AB och Geveles AB – förvärvat 140 000 köpoptioner med lösenkurs 180 kr. Optionerna löper till 15 september 202…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – tillträdande Vd förvärvar aktier

2019-07-03 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) tillträdande Vd och koncernchef Tomas Bergström har förvärvat 60 000 aktier till kurs 164 kronor per aktie, totalt 9 840 000 SEK. Priset per aktie baseras på stängningskursen per den 1 juli 2019. Som tidigare kommunicerats tillträder Tomas Bergström…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström ny VD och koncernchef

2019-07-02 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Tomas Bergström den 1 september 2019 kommer att tillträda som VD och koncernchef.Tomas Bergström har under sin snart 25-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som VD, samt M&A ansvarig visat en ovanligt…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 första kvartalet

2019-05-15 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Kvartal 1 2019Justerat substansvärde ökade med 1,7 procent och uppgick till cirka 159 kronor per aktie, medan aktiekursen ökade med 15,9 procent och…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Årsstämma

2019-05-06 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Domarebacken 24 i Botkyrka kommun.Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.Årsstämman beslutade att…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Publ) kallar till årsstämma

2019-04-03 | 2019, Regulatoriska

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma måndagen den 6 maj 2019. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B.Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:Förslag om utdelning om 0,7…

Läs mer