Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 andra kvartalet

2020-08-28 | 2020, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen.April-Juni 2020 • Justerat substansvärde ökade med drygt 2 procent och uppgick per aktie till 158 kronor medan aktiekursen minskade med drygt…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren investerar 25 miljoner kronor i Ge-Te Media AB

2020-06-18 | 2020, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB investerat 25 miljoner kronor, och uppnår därefter en ägarandel om 45 procent av röster och kapital i Ge-Te Media AB. Ge-Te Media-koncernen bedriver i huvudsak två verksamheter…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 första kvartalet

2020-05-15 | 2020, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – Mars 2020 ─ Justerat substansvärde minskade med cirka 9 procent, från 170 kr per aktie vid årsskiftet till 154 kr per aktie vid…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) - Årsstämma

2020-05-12 | 2020, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 201…

Läs mer

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

2020-04-07 | 2020, Regulatoriska

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B.Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: • Förslag om utdelning om 0,8…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2019

2020-03-31 | 2020, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://andersjahlstrom.se/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2019

2020-02-28 | 2020, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – december 2019 Justerat substansvärde ökade med 8,4 procent och uppgick per aktie till cirka 170 kronor, medan aktiekursen ökade med 20 procent och…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren förvärvar ca 17,9 procent av aktierna i Infrea

2019-12-20 | 2019, Övriga

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB förvärvat 3 miljoner aktier motsvarande ca 17,9 procent av röster och kapital i det på First North Premier noterade bolaget Infrea AB. Aktierna har förvärvats av olika aktieägare…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2019 tredje kvartalet

2019-11-15 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – september 2019 Justerat substansvärde ökade med 1 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen ökade med 8 procent och…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 andra kvartalet

2019-08-30 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – Juni 2019Intäkter från avtal med kunder uppgick till 110.9 mkr (69,4).Justerat substansvärde ökade med 5,8 procent och uppgick per aktie till…

Läs mer