Styrelsen

Mikael Ahlström

Ordförande sedan 2013

Mikael Ahlström är Founding Partner i Procuritas, Nordens första riskkapitalbolag. Han är även grundare av de ideella organisationerna Charity Rating och Stiftelsen Chelha.

Född: 1956

Utbildning: MBA från INSEAD samt ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Styrelseuppdrag inkluderar: Ordförande I TPPG The Perimeter Protection Group AB och Strandbaden Svanshall Intressenter AB, styrelseledamot i LBO Invest AB, Autus Invest AB, Stiftelsen Chelha och Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i Procuritas Aktiebolag, styrelseledamot i bl a Swedish Match AB, Gunnebo AB, Bravida AB and Lekolar AB.

Aktieinnehav: 400 000 A-aktier och 1 635 452 B-aktier (genom Autus Invest AB).

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 

Charlotte Bergman

Ledamot sedan 2013

Charlotte Bergman är VD på ELU Konsult. Tidigare VD på AB Strängbetong och avdelningschef på KF Fastigheter samt flertal ledande positioner på NCC och Swerock.

Född: 1963

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseledamot i ELU Konsult Aktiebolag, FastPartner AB, Svevia AB och Sandbäcken Invest Group Holding AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Svensk Betong Service Aktiebolag, suppleant bl a i CBI Betonginstitutet AB, och Tonful AB.

Aktieinnehav: 611 A-aktier och 5 494 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Stefan Dahlbo

Ledamot sedan 2019

Stefan Dahlbo är koncernchef för Fabege. Han har mer än 30 års erfarenhet av investeringar och finansindustrin, senast som koncernchef för Byggmästaren. Innan han kom till bolaget har han bland annat varit VD för Investment AB Öresund och Hagströmer & Qviberg AB

Född: 1959

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Svendborg Aktiebolag, ledamot i Green Landscaping AB, Team Olivia AB och Nordstjernan Kredit AB, bland andra.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande HQ Fonder, Klövern, Acne Studios och Swedish Tennis Association, ledamot Custos/Johnson Pump och Nobia, bland andra.

Aktieinnehav: 70 000 aktier och 280 000 teckningsoptioner.

Kari Stadigh

Ledamot sedan 2019

Kari Stadigh är finsk medborgare och företagsledare. Kari är koncernchef för Sampo Group och vd för Sampo plc.

Född: 1955

Utbildning: Civilingenjör från Helsingfors Tekniska högskola samt diplomekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseordförande för Mandatum Life Insurance Company Limited samt styrelseledamot för Nokia Corporation, Metso och Waypoint Group Holdings SA.

Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande för If P&C Insurance Holding Ltd, Alma Media plc och Aspo plc samt som styrelseledamot för Nordea Bank AB.

Aktieinnehav: 114 722 A-aktier och 1 023 733 B-aktier (via bolag).

Hidayet Tercan

Ledamot sedan 2013

Hidayet Tercan Sidea är en entreprenör, föreläsare och debattör. Hon är även grundare av bland annat vårdbemanningsföretaget Zemrete AB med ång erfarenhet av styrelseuppdrag i olika bolag och flera ideella organisationer, exempelvis SOS Barnbyar.

Född: 1971

Utbildning: Kurser i företagsekonomi på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm samt flertalet chefs- och ledarskapsutbildningar.

Styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseledamot I AQ Group AB, Nividas AB , HTS Holding AB och SOS Barnbyar.

Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bl a My Academy Sweden AB, Stiftelsen Friends och Stadsmissionen.

Aktieinnehav: 10 755 A-aktier och 96 620 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.