Styrelsen

 

Mikael Ahlström

Ordförande sedan 2013

Mikael Ahlström är Founding Partner i Procuritas, Nordens första riskkapitalbolag. Han är även grundare av de ideella organisationerna Charity Rating och Stiftelsen Chelha.

Född: 1956

Utbildning: MBA från INSEAD samt ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Styrelseuppdrag inkluderar: Ordförande I TPPG The Perimeter Protection Group AB och Strandbaden Svanshall Intressenter AB, styrelseledamot i LBO Invest AB, Autus Invest AB, Stiftelsen Chelha och Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i Procuritas Aktiebolag, styrelseledamot i bl a Swedish Match AB, Gunnebo AB, Bravida AB and Lekolar AB.

Aktieinnehav: 400 000 A-aktier och 1 635 452 B-aktier (genom Autus Invest AB).

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 

 

Charlotte Bergman

Ledamot sedan 2013

Charlotte Bergman är VD på ELU Konsult. Tidigare VD på AB Strängbetong och avdelningschef på KF Fastigheter samt flertal ledande positioner på NCC och Swerock.

Född: 1963

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseledamot i ELU Konsult Aktiebolag, FastPartner AB, Svevia AB och Sandbäcken Invest Group Holding AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Svensk Betong Service Aktiebolag, suppleant bl a i CBI Betonginstitutet AB, och Tonful AB.

Aktieinnehav: 611 A-aktier och 5 494 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 

Anders Hörnqvist

Styrelseledamot sedan 2013

Anders Hörnqvist är VD på Värmdöbostäder, tidigare VD på Corner Property Partners AB, chef för The Carlyle Group real estate team, vice vd på Fabege och fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter.

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom fastighetsekonomi från KTH.

Styrelseuppdrag: Ordförande i  Corner Project Management AB, styrelseledamot i IQS Energi Komfort AB, Norstone Group AB och suppleant Corner PP AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i bl a AB Norrlandsinvest.

Aktieinnehav: 1 221 A-aktier och 6 239 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 

Lars Magnusson

Styrelseledamot sedan 2013

Lars Magnusson var tidigare generaldirektör för Statens Bostadskreditnämnd (numera del av Boverket) och utnämnd till Regeringens särskilda utredare för hur en mer effektiv planerings- och byggprocess kan uppnås.

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH.

Styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseledamot i AB Riddargatan samt suppleant i Sturekatten AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot I AB Livered 1:23.

Aktieinnehav: 611 A-aktier och 5 494 B-aktier (genom AB Riddargatan-Hee).

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 

Hidayet Tercan

Ledamot sedan 2013

Hidayet Tercan Sidea är en entreprenör, föreläsare och debattör. Hon är även grundare av bland annat vårdbemanningsföretaget Zemrete AB med ång erfarenhet av styrelseuppdrag i olika bolag och flera ideella organisationer, exempelvis SOS Barnbyar.

Född: 1971

Utbildning: Kurser i företagsekonomi på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm samt flertalet chefs- och ledarskapsutbildningar.

Styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseledamot I AQ Group AB, Nividas AB , HTS Holding AB och SOS Barnbyar.

Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bl a My Academy Sweden AB, Stiftelsen Friends och Stadsmissionen.

Aktieinnehav: 10 755 A-aktier och 96 620 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.