Ledning

Stefan Dahlbo

VD

Stefan Dahlbo har mer än 30 års erfarenhet av investeringar och finansindustrin. Innan han kom till bolaget har han bland annat varit vd för Investment AB Öresund och Hagströmer & Qviberg AB.

Född: 1959

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Svendborg Aktiebolag och Fasticon AB, ledamot i Nordstjernan Kredit AB, bland andra.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande HQ Fonder, Klövern, Acne Studios och Swedish Tennis Association, ledamot Custos/Johnson Pump
och Nobia, bland andra.

Aktieinnehav: 70 000 aktier och 280 000 teckningsoptioner.

Marcus Trummer

Vice VD

Marcus Trummer har de senaste femton åren arbetat med investeringsverksamhet och affärsutveckling, senast inom ramen för eget bolag. Han har varit delaktig i bolaget sedan 2013, som styrelseledamot innan den nuvarande rollen tillträddes.

Född: 1980

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från KTH samt Ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB, ledamot Gosh AB, MATRS Advisory AB och suppleant Student Competitions AB, bland andra.

Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot i LBO Invest AB och Autus Invest AB, bland andra.

Aktieinnehav: 120 000 teckningsoptioner.

Andreas Lindenhierta

CFO

Andreas Lindenhierta har lång erfarenhet av ekonomisk förvaltning och affärsutveckling. Tidigare arbetade han bland annat i Solhagagruppen som Finance Manager, Chief Accountant for Synovate Sweden och Synovate Denmark samt som CFO i Kyosho Sweden/Norway/Finland.

Född: 1979

Utbildning: Master i Commercial & Tax Law från Jönköping International Business School.

Styrelseuppdrag: Ledamot i STF Ingenjörsutbildning AB och BFAB, Bland andra.

Tidigare styrelseuppdrag: Suppleant i Mitt Alby AB, Solhagagruppen Pensionsstiftelse, ledamot i Törngården Autismcenter EK, bland andra.

Aktieinnehav: 15 000 teckningsoptioner.

Revisor

Ernst & Young AB

Huvudansvarig: Mikael Ikonen, född 1963

Revisor nås via adress:
Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm