Ledning

Stefan Dahlbo

VD

Stefan Dahlbo är bolagets VD sedan 2017. Stefan har mer än 30 års erfarenhet av investeringar och av finansbranschen. Tidigare har Stefan varit bland annat VD på Investment AB Öresund och Hagströmer & Qviberg AB.

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom får Stockholm School of Economics

Styrelseuppdrag inkluderar: Ordförande i Svendborg Aktiebolag och Fasticon Kompetens Holding AB, styrelseledamot i Nordstjernan Kredit AB.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar: Ordförande i HQ Fonder, Klövern, Acne Studios och Swedish Tennis Association, styrelseledamot i Custos/Johnson Pump och Nobia.

Aktieinnehav: 70 000 B-aktier och 280 000 optioner.

Marcus Trummer

Vice VD

Marcus Trummer egenföretagare och investerare. Marcus har tidigare varit VD på ett privat investeringsbolag.

Född: 1980

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från KTH samt Ekonomie magisterexamen från Stockholms Universitet.

Styrelseuppdrag: Styrlseledamot i Gosh AB, Valarca AB, MTRS Advisory AB och suppleant i Student Competitions AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bl a LBO Invest AB och Autus Invest AB

Aktieinnehav:

Andreas Lindenhierta

CFO

Andreas Lindenhierta är bolagets CFO sedan 2016. Andreas har omfattande erfarenhet inom financial management. Tidigare har Andreas bl a jobbat på Solhagagruppen som ekonomichef, redovisningschef på Synovate Sverige och Synovate Danmark såväl som CFO på Kyosho Sverige/Norge/Finland.

Född: 1979

Utbildning: Affärsrättslig magisterexamen, Internationella Handelshögskolan Jönköping.

Styrelseuppdrag: Suppleant i Byggmästare Anders J Ahlström Byggnads AB.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar: Suppleant i Solhagagruppen Pensionsstiftelse, styrelseledamot i Törngården Autismcenter EK.

Aktieinnehav:

Revisor

Ernst & Young AB

Huvudansvarig: Mikael Ikonen, född 1963

Revisor nås via adress:
Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm