Om Byggmästaren

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade.

De företag Byggmästaren investerar i ska ha som ambition att kunna vara ledande inom sin marknadsnisch.

Vårt långsiktiga perspektiv lägger grunden för värdeskapande - att vara långsiktig innebär inte att vara långsam eller att ha bristande förändringsbenägenhet. Långsiktighet tillsammans med att sätta kunden i centrum utgör grunden för bolagets filosofi rörande aktieägarvärde. Nöjda kunder skapar aktieägarvärde, likväl som det är centralt för att kunna skapa värde för de anställda och samhället i stort. Denna övertygelse präglar arbetet med de olika innehaven.

Byggmästaren vill vara en aktiv ägare och arbetar situationsanpassat med medvetna och strukturerade beslut, vilket kan ta sig olika uttryck i olika situationer.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding har ingen exitstrategi, utan en plan för värdeskapande i varje innehav.

Anders J. Ahlström

Byggmästardagen

Den 17 maj genomfördes årets upplaga Byggmästardagen, anordnad av Byggmästare Anders J Ahlström Holding – nedan kan du se hela evenemanget On-Demand, uppdelat på två filmer.

Vår historia

Byggmästarens rötter finns i den bygg- och fastighetsverksamhet som bolagets huvudägare Mikael Ahlströms farfars far Anders J Ahlström startade 1898 i Skåne. Anders var med och byggde Johanneskyrkan i Stockholm och hans äldste son, Herbert, utbildade sig till byggingenjör och fortsatte tillsammans med sina bröder i sin fars fotspår. Den företagartraditionen förs nu vidare av Mikael Ahlström och företaget Byggmästaren Anders J Ahlström Holding.

icon

1898

Anders J Ahlström bygg- och fastighets-aktiebolag etableras i Helsingborg 1898 av Anders J. Ahlström, som tillsammans med sin farbror hade byggt Johanneskyrkan i Stockholm.

icon

1960

Herbert Ahlström, äldste son till Anders J. Ahlström, fokuserar från 1960 sin aktivitet till fastighets-förvaltning av släktens fastigheter.

icon

1996

1996 etablerar Mikael Ahlström tillsammans med KF Invest och en del andra investerare Bostadsaktie-bolaget Förstaden: Förstaden (320 000 kvm bostads-fastigheter på 4 500 lägenheter i Stor-stockholm), som i slutet av 1998 såldes till Mandamus.

icon

2013

Mikael Ahlström återetablerar Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB genom förvärv av en fastighet på Albyberget, Botkyrka om 1 300 hyreslägenheter.

icon

2014

Byggmästaren noteras på Nasdaq First North.

icon

2018

Byggmästaren avyttrar genom bolaget Mitt Alby hyreslägenheterna på Albyberget och ändrar inriktning på sin verksamhet till ett investeringsbolag. Byggmästar-traditionen förs vidare, nu mot företagande i en bredare bemärkelse!

Företagsledning

Läs mer om
Tomas

Tomas Bergström

VD

Läs mer om
Marcus

Marcus Trummer

Vice VD

Läs mer om
Jonas

Jonas Ingemarsson

Ekonomichef

Styrelse

avatar
Läs mer om
Mikael

Mikael Ahlström

Ordförande

avatar
Läs mer om
Charlotte

Charlotte Bergman

Ledamot

avatar
Läs mer om
Stefan

Stefan Dahlbo

Ledamot

avatar
Läs mer om
Kari

Kari Stadigh

Ledamot

avatar
Läs mer om
Hidayet

Hidayet Tercan

Ledamot

Socialt engagemang

Med bakgrund i Mitt-modellen, som utvecklades under den tid då Byggmästaren via bolaget Mitt Alby var verksam som fastighetsägare i Alby, tycker vi att det är viktigt att fortsätta bidra med sociala engagemang. I varje innehav utforskar vi hur Mitt-modellen kan göra nytta och tar med oss nya erfarenheter. Det ger ringar på vattnet och gör att vi kan sprida vår kunskap till nya geografiska områden och branscher.

– Vi visste vad målen var men hade inte tagit fram en modell från början. Modellen växte fram av det vi gjorde, tillsammans med boende och lokala aktörer. säger Gerda Larsson, tidigare Chief Social Officer på Byggmästaren.

Det är avgörande att de initiativ och idéer man väljer att satsa på har förankring bland intressenter och de som ska driva arbetet. Men det är inte nödvändigtvis så att engagerade och drivna människor alltid är bra på att sätta ihop underlag som en professionell organisation är van vid. Att uppmärksamma visionen och stötta och hjälpa till med det praktiska gjorde att många bra initiativ på Albyberget förverkligades, något vi tar med oss i vårt arbete med sociala initiativ.

Ett av de många projekt som genomfördes på Albyberget är Var-dags-rum, som syftar till att adressera trygghet och trivsel genom att förbättra belysningen på området samtidigt som konst infördes på gemensamma ytor. Konstverken utformade av konstnärerna Karen Froede, Mikael Richter och Astrid Othelius i samråd med de boende. Istället för traditionell belysning där det är ljust i princip enbart mitt i ljuskäglan har lösningar tagits fram som sprider ljuset över en större yta. På detta sätt så upplevs exempelvis gångvägar och andra ytor som tryggare.

– Vi ville jobba med små gester och en varm omtänksam ton. De som bor på Albyberget har konsten utanför fönstret hela tiden och det måste man ha med sig i utformandet. Genom att jobba med subtila detaljer hoppas vi att de boende kan upptäcka nya saker i konstverken under en lång tid framöver, säger Mikael Richter. Mottagandet i området har varit positivt och många av de boende har bidragit under processen.

Mitt-modellen

Stiftelsen Mitt Alby

Utöver att Mitt-Modellen i dag används i hela Byggmästarens verksamhet har bolaget, tillsammans med Hembla, grundat Stiftelsen Mitt Alby. Stiftelsen kommer långsiktigt att fortsätta det arbete som Byggmästaren startade under tiden som fastighetsägare på Albyberget. Till ordförande för stiftelsen har Gerda Larsson utsetts. – Att arbetet drivs vidare är viktigt. Långsiktighet behövs i den här typen av satsningar. Mycket av arbetet bygger på förtroende och det tar tid att skapa, säger Gerda Larsson

Talangakademin

Projekt TalangAkademin bedrivs från 2021 som en fristående ekonomisk förening där Byggmästaren är en av initiativtagarna. Genom att mobilisera fastighetsägare och företag i centrumområden, vill Talangakademi erbjuda praktik för nyanlända och långtidsarbetslösa, för att de på så sätt ska ta ett första steg in på arbetsmarknaden. TalangAkademin driver för närvarande framgångsrika projekt i Frölunda, Huddinge och Sundbyberg, och det planeras för uppstart i ett par ytterligare centrumområden under andra halvan av 2021. Under 2020 har TalangAkademin träffat cirka 500 talanger. Mer än hälften av alla som går vidare till praktik går därefter till arbete eller studier, vilket är ett fantastiskt resultat.

Läs mer här

Green Steps

Green Landscaping driver ett program som kallas Green Steps, där bolaget erbjuder traineeprogram med målet att utveckla kompetensen som finns hos nyanlända och långtidsarbetslösa, och på så sätt bidra till minskat utanförskap i samhället. Bolaget tror att en stor del av deras rekrytering kommer att ske via programmet.

Läs mer här