Aktieägare

10 största aktieägarna sett till andel röster och kända förändringar per 2019-03-31.

 

Namn Antal aktier Andel av
  A-aktier, st B-aktier, st Totalt, st Kapital, % Röster, %
Autus Invest AB 400 000 1 635 452 2 035 452 29,05 42,35
Alesco S.A. 114 722 1 023 733 1 138 455 16,25 16,31
Martin Bjäringer m familj 57 361 606 508 663 869 9,47 8,87
Geveles AB 57 361 537 865 595 226 8,49 8,35
Hajskäret Invest AB 57 361 511 865 569 226 8,12 8,16
Investment AB Spiltan 0 433 592 433 592 6,19 3,26
Staffan Rasjö 0 293 343 293 343 4,19 2,20
HTS Holding AB 10 755 96 620 107 375 1,53 1,53
Cancerfonden 0 134 220 134 220 1,92 1,01
Avanza Pension 0 114 825 114 825 1,64 0,86
Summa tio största aktieägare 697 560 5 388 023 6 085 583 86,85 92,91
Summa övriga aktieägare 2 443 919 234 921 677 13,15 7,09
Totalt antal aktier 700 003 6 307 257 7 007 260 100,0 100,0