Aktieägare

10 största aktieägarna sett till andel röster och kända förändringar per 2017-12-31.

 

Namn Antal aktier Andel av
A-aktier, st B-aktier, st Totalt, st Kapital, % Röster, %
Autus Invest AB 400 000 1 635 452 2 035 452 29,06 42,36
Alesco S.A. 114 722 1 023 733 1 138 455 16,25 16,32
Martin Bjäringer m familj 57 361 596 773 654 134 9,34 8,80
Geveles AB 57 361 511 865 569 226 8,13 8,16
Hajskäret Invest AB 57 361 511 865 569 226 8,13 8,16
Humle Småbolagsfond 0 366 157 366 157 5,23 2,75
Rasjö Staffan 0 293 343 293 343 4,19 2,20
HTS Holding AB 10 755 96 620 107 375 1,53 1,53
Cancerfonden 0 99 516 99 516 1,42 0,75
Spartoi AB 0 74 340 74 340 1,06 0,56
Summa tio största aktieägare 697 560 5 209 664 5 907 224 84,33 91,59
Summa övriga aktieägare 2 443 1 095 072 1 097 515 15,67 8,41
Totalt antal aktier 700 003 6 304 736 7 004 739 100,0 100,0