Aktieägare

10 största aktieägarna sett till andel röster och kända förändringar per 2018-12-31.

 

Namn Antal aktier Andel av
  A-aktier, st B-aktier, st Totalt, st Kapital, % Röster, %
Autus Invest AB 400 000 1 635 452 2 035 452 29,05 42,35
Alesco S.A. 114 722 1 023 733 1 138 455 16,25 16,32
Martin Bjäringer m familj 57 361 619 273 676 634 9,66 8,96
Geveles AB 57 361 536 865 594 226 8,48 8,35
Hajskäret Invest AB 57 361 511 865 569 226 8,12 8,16
Humle Småbolagsfond 0 366 157 366 157 5,23 2,75
Staffan Rasjö 0 293 343 293 343 4,19 2,20
HTS Holding AB 10 755 96 620 107 375 1,53 1,53
Cancerfonden 0 135 220 135 220 1,93 1,02
Avanza Pension 0 122 090 122 090 1,74 0,92
Summa tio största aktieägare 697 560 5 340 618 6 038 178 86,18 92,56
Summa övriga aktieägare 2 443 965 568 968 011 13,82 7,44
Totalt antal aktier 700 003 6 306 186 7 006 189 100,0 100,0