Aktie

Aktiekapitalet uppgår vid periodens slut till 1,401 mkr, fördelat på 7 006 189 aktier, varav 700 003 A-aktier och 6 306 186 B-aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier.

 

Aktiekurs

Byggmästare Anders J Ahlström Holding-aktien är noterad på Nasdaq First North.

Länk till aktien (AJA BTA B) på Nasdaq First North Stockholm

Utdelningspolicy

Då Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) befinner sig i en expansiv fas prioriteras i första hand investeringar, värdetillväxt och förvärv framför utdelning. 

Bolagets Certified Adviser

Avanza Bank AB
Gruppnr: 08-56225120
Gruppmail: corp@avanza.se
Adress: Regeringsgatan 103, 111 93 Stockholm

Bolagets likviditetsgarant

Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning (20 april 2018)