Investor Relations

IR Ansvarig

Andreas Lindenhierta, CFO
Tel. +46 8 684 221 29
andreas.lindenhierta[at]andersjahlstrom.se *)

* ersätt [at] med @ för att skicka epost.

Kontakta Anders Lindenhierta, CFO

15 + 14 =