Innehav

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus, för att skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare. Vi har ingen exitstrategi utan drömmer om att hitta de bolag vi vill äga för evigt.

Green Landscaping är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Affärsidén är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Justerad omsättning 2018 ca 2 miljarder kronor och sysselsätter ca 1 200 medarbetare.

Läs mer här

Team Olivia Group är ett av de största privata omsorgsbolagen i Sverige och finns även i Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära kunderna och bolaget finns etablerat under lokala varumärken på mer än 200 verksamhetsställen. Omsättning 2018 ca 4,6 miljarder kronor och sysselsätter ca 13 000 medarbetare.

Läs mer här

Fasticon är den marknadsledande kompetens-försörjaren för fastighets-branschen och delar av samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Fasticon tillhandahåller tjänster inom bl.a. rekrytering, interim och utbildning. Justerad omsättning 2018 ca 200 miljoner kronor och motsvarande ca 120 heltidsanställda medarbetare.

Läs mer här

Azelio är ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion dygnet runt. Rörelseintäkter 2018 ca 70 miljoner kronor och ca 110 anställda.

Läs mer här