Innehav

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus, för att skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare. Vi har ingen exitstrategi utan drömmer om att hitta de bolag vi vill äga för evigt.

Kärninnehav

Green Landscaping är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Affärsidén är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Justerad omsättning 2019 ca 2 miljarder kronor och sysselsätter ca 1 200 medarbetare.

Läs mer här

Team Olivia Group är ett av de största privata omsorgsbolagen i Sverige och finns även i Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära kunderna och bolaget finns etablerat under lokala varumärken på mer än 200 verksamhetsställen. Omsättning 2019 ca 4,8 miljarder kronor och sysselsätter ca 13 000 medarbetare.

Läs mer här

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär och att genom ett engagerat ledarskap och entreprenörskap driva dessa mot ökad tillväxt och lönsamhet. Omsättning 2019 drygt 600 miljoner kronor och sysselsätter ca 300 medarbetare.

Läs mer här

Fasticon är den marknadsledande kompetens-försörjaren för fastighets-branschen och delar av samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Fasticon tillhandahåller tjänster inom bl.a. rekrytering, interim och utbildning. Omsättning 2019 ca 210 miljoner kronor och sysselsätter ca 110 medarbetare.

Läs mer här

Ge-Te Media-koncernen bedriver i huvudsak två verksamheter inom underkoncernen SDR respektive underkoncernen DirektPress/Mitt i. Inom SDR bedrivs hushållsdistribution av i huvudsak oadresserad direktreklam och inom DirektPress/Mitt i bedrivs utgivning av vardera ett trettiotal annonsfinansierade lokaltidningar. sdr.se/ stockholmdirekt.se/ mitti.se/

Safe Life driver och utvecklar en företagsgrupp med fokus på försäljning och uthyrning av livräddande och hälsofrämjande produkter, med därtill hörande utbildning. Kärnan i verksamheten är hjärtstartare, som via dotterbolag distribueras till kunder spridda över stora delar av Sverige.

Alternativa investeringar

Volta Trucks är ett ungt, svenskt bolag som arbetar med att skapa en eldriven lastbil anpassad för leveranser i städer och urbana områden. Fokus på säkerhet för medtraffikaner så väl som arbetsmiljö för förare har resulterat i en annorlunda och banbrytande design för denna typ av lastbilar.

Läs mer här

Azelio är ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion dygnet runt. Omsättning 2019 ca 130 miljoner kronor och ca 100 anställda.

Läs mer här