Med långsiktigt värdeskapande i fokus

Pressmeddelanden

Kalendarium

2019-02-28 – Bokslutskommuniké
2018-11-15 – Q3 rapport
2018-10-15 – Extra bolagsstämma, i Botkyrka
2018-08-31 – Q2 rapport
2018-05-15 – Q1 rapport
2018-05-08 – Bolagsstämma, i Botkyrka
2018-04-23 – Extra bolagsstämma, i Botkyrka
2018-03-23 – Årsredovisning

Våra innehav