Byggmästaren bygger långsiktiga värden

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus och där affärsmodellen är beprövad, uthållig och hållbar. Vi vill skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare. Vi har ingen exitstrategi utan drömmer om att hitta de bolag vi vill äga för evigt.

Kontakta oss

Vår verksamhet

Byggmästaren Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade och vi kan vara både majoritets- och minoritetsägare. Vi tror att bolag som på ett genomtänkt sätt adresserar verkliga, viktiga och växande kundbehov har goda förutsättningar för långsiktig värdetillväxt.

Läs mer om oss

image

Vår historia

Byggmästarens rötter finns i den bygg- och fastighetsverksamhet som bolagets huvudägare Mikael Ahlströms farfars far Anders J. Ahlström startade 1898 i Skåne. Anders var med och byggde Johanneskyrkan i Stockholm och hans äldste son, Herbert, utbildade sig till byggingenjör och fortsatte tillsammans med sina bröder i sin fars fotspår. Denna företagartradition förs nu vidare av Mikael Ahlström och företaget Byggmästaren.

Läs mer om vår historia

Företagsledning

Läs mer om
Tomas

Tomas Bergström

VD

Läs mer om
Marcus

Marcus Trummer

Vice VD

Läs mer om
Jonas

Jonas Ingemarsson

Ekonomichef

Styrelse

avatar
Läs mer om
Mikael

Mikael Ahlström

Ordförande

avatar
Läs mer om
Charlotte

Charlotte Bergman

Ledamot

avatar
Läs mer om
Stefan

Stefan Dahlbo

Ledamot

avatar
Läs mer om
Kari

Kari Stadigh

Ledamot

avatar
Läs mer om
Hidayet

Hidayet Tercan

Ledamot

Socialt engagemang

Med bakgrund i Mitt-modellen, som utvecklades under den tid då Byggmästaren via bolaget Mitt Alby var verksam som fastighetsägare i Alby, tycker vi att det är viktigt att fortsätta bidra med sociala initiativ och till samhällsutveckling. Vi har mindre intresse av teoretiska s k "ESG-modeller" utan fokuserar hellre på var dag i vardagen där vi kan göra skillnad på riktigt och faktiskt bidra till utveckling för individer och samhälle. Detta sker i vår egen verksamhet, men framförallt uppmuntrar vi och följer upp med våra innehav hur de kan bidra i samma riktning. Det ger ringar på vattnet och större hävstång på initiativen.

Läs mer om socialt engagemang