Med långsiktigt värdeskapande i fokus

Pressmeddelanden

Rapporter

2019-08-30 – Q2 rapport
2019-05-15 – Q1 rapport
2019-03-29 – Årsredovisning 2018
2019-02-28 – Bokslutskommuniké 2018

Kalendarium

2019-11-15 – Q3 rapport
2020-02-28 – Bokslutskommuniké