Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning, innehållande ny finansiell proforma-information, med anledning av förändrad verksamhet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”, ”bolaget” och ”koncernen” avseende den koncern i vilken bolaget är moderbolag) offentliggjorde den 5 april 2018 att koncernen har ingått avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”)...

läs mer