Koncernen

Koncernen består av moderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), det helägda dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), som i sin tur äger samtliga aktier i Mitt Alby AB samt det nybildade bolaget Anders J Ahlström Byggnads AB. Mitt Alby äger och förvaltar en fastighet med nästan uteslutande bostäder på Albyberget i Botkyrka kommun i Stockholms län. Konsultverksamheten utgörs av AJA Holdings till 67,1 procent ägda dotterbolag Fasticon Kompetens Holding AB, som i sin tur äger samtliga aktier i Fasticon Kompetens AB. Fasticon Kompetens är verksamt inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar.

 

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB – websida

Mitt Alby AB – websida

Fasticon Kompetens AB – websida