Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern

Koncernen Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB är ägare, förvaltare och utvecklare av fastigheter samt specialiserad på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen. Fastighetskoncernen är samhällsorienterad och fokuserar på att förvärva och förvalta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet och på strategisk kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen.

Koncernens fastighet ligger på Albyberget och förvaltningen av de 23 byggnaderna på området handlar om mer än bara husen. Koncernen jobbar för att skapa en god relation till de som bor i Alby och för att området ska präglas av aktiva och deltagande boende som bidrar till Albybergets utveckling. För att uppnå detta behövs fungerande mötesplatser inom området och ett aktivt föreningsliv med ett utbud av aktiviteter för de boende. Konsultverksamheten bedrivs inom bolaget Fasticon Kompetens som är den största aktören i branschen med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget är fastighetsbranschens självklara strategiska kompetenspartner.

Vision

Vår vision är att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar värde för såväl boende, klienter och ägare som samhälle och andra intressenter.

Devis

Innovation, engagemang och samarbete.

Vårt erbjudande

För de boende

är vi långsiktiga och engagerade hyresvärdar som verkar för en utveckling av hela det ekosystem där byggnaderna och hyresgästerna finns.

För samhället

bidrar vi med utvecklingen av de miljöer vi förvaltar och stödjer socialt orienterade projekt för att göra våra områden till ännu bättre platser att leva på och arbeta i.

För våra klienter

är vi det stöd som behövs
när den strategiska kompetensförsörjningen ska säkras och organisationens vision förverkligas.

För aktieägare

erbjuds delaktighet i en expansiv koncern med en stark affär i nuläget och en stor framtida tillväxtpotential i både fastighets- och konsultverksamheten.