Aktieägare

10 största aktieägarna sett till andel röster och kända förändringar per 2017-07-31.

Namn Antal aktier Procent andel av
A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Autus Invest AB 400 000 1 635 452 2 035 452 29,06 42,36
Alesco S.A. 114 722 1 023 733 1 138 455 16,25 16,32
Martin Bjäringer m familj 57 361 596 773 654 134 9,34 8,80
Geveles AB 57 361 511 865 569 226 8,13 8,16
Hajskäret Invest AB 57 361 511 865 569 226 8,13 8,16
Humle Kapitalförvaltning AB 0 722 957 722 957 10,32 5,43
SEB 0 717 750 717 750 10,25 5,39
HTS Holding AB 10 755 96 620 107 375 1,53 1,53
Carnegie 0 90 957 90 957 1,30 0,68
Avanza Bank AB 0 83 181 83 181 1,19 0,63