Vi är en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva bostadsfastigheter byggda som en del av miljonprogrammet.

Pressmeddelanden

Kalendarium

2018-03-23 – Årsredovisning
2018-05-15 – Q1 rapport
2018-08-31 – Q2 rapport samt halvårsrapport
2018-11-15 – Q3 rapport
2019-02-15 – Q4 rapport samt bokslutskommuniké

Mitt Alby AB, ägt av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), förvärvade Mitt Alby fastigheterna på Albyberget i Botkyrka kommun, Stockholms län under 2013.

www.mittalby.se