Pressmeddelanden Legala

Pressmeddelande: Erhållen värderingsrapport anger en värdeökning om 184,4 miljoner kronor på Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB:s (publ) fastighetsbestånd, inklusive byggrätter.

En erhållen värderingsrapport från Savills anger en värdeökning om 184,4 miljoner kronor på Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB:s (publ) (”Bolaget”) förvaltningsfastighet inklusive byggrätter. Fastigheten finns i koncernbolaget Mitt Alby AB. Enligt...

läs mer