Pressmeddelanden Legala

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 3

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA Fastighets eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period...

läs mer