Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 3

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA Fastighets eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period...

läs mer

Pressmeddelande: Ny koncernchef anställs

Moderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Stefan Dahlbo senast den 1 januari 2017 kommer att tillträda som koncernchef. Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som vd,...

läs mer

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 2

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA Fastighets eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 2 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period...

läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (“Bolaget”) emitterade den 29 april 2016 företagsobligationer om 250 miljoner kronor, inom en ram om 500 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 29 april 2021 med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) +...

läs mer

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 1

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA Fastighets eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 1 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period...

läs mer