Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag årsredovisning för 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.andersjahlstrom.se/Fastighets.

Årsredovisningen kan även hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@andersjahlstrom.se  där du meddelar ditt namn och adress och att du vill ha en årsredovisning.

Kalendarium 2018
8 maj – bolagsstämma
15 maj – Q1 rapport
31 augusti – Q2 rapport
15 november – Q3 rapport
15 februari 2019 – bokslutskommuniké

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, Verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018, kl 07:00.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) – Årsredovisning 2017 (pdf)
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Årsredovisning 2017 (pdf)