Styrelsen

 

Mikael Ahlström

Ordförande: Sedan 2013

Född: 1956

Bakgrund: 30 års erfarenhet inom riskkapitalbranschen och näringslivet, grundare av och partner i Nordens första riskkapitalbolag Procuritas. Grundare av den ideella organisationen Charity Rating samt stiftelsen Chelha. Tidigare vd för det nordamerikanska bolaget ESI Coal, Inc.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar: Swedish Match AB, Gunnebo AB, Bravida AB och Lekolar AB.

Styrelseuppdrag inkluderar: Procuritas AB, Spiltan Underhållning M AB, PCTC Invest AB och Stiftelsen Carl & Olga Milles Lidingöhem.

Utbildning: Ekonomie masterexamen med huvudämne företagsekonomi från INSEAD samt utbildning motsvarande en filosofie kandidatexamen med studier på Lunds universitet i företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, östasienkunskap samt drama, teater och film.

 

 

Charlotte Bergman

Ledamot: Sedan 2013

Född: 1963

Bakgrund: Vd på ELU Konsult AB, tidigare vd på AB Strängbetong, tidigare avdelningschef på KF Fastigheter, flertal ledande positioner på NCC och Swerock.

Styrelseuppdrag inkluderar: ELU Konsult AB, FastPartner AB och Svevia AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

 

 

Anders Hörnqvist

Ledamot: Sedan 2013

Född: 1966

Bakgrund: Vd och delägare på Corner Property Partners AB. Tidigare chef för den nordiska asset management-verksamheten vid The Carlyle Group, dessförinnan vice vd och fastighetschef på Fabege AB, fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

Styrelseuppdrag inkluderar: AB Norrlandsinvest och Energikomfort AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom fastighetsekonomi från KTH.

 

 

Lars Magnusson

Ledamot: Sedan 2013

Född: 1949

Bakgrund: Tidigare generaldirektör för Statens Bostadskreditnämnd (numera del av Boverket) och utnämnd till Regeringens särskilda utredare för hur en mer effektiv planerings- och byggprocess kan uppnås.

Styrelseuppdrag inkluderar: AB Riddaregatan-Hee, AB Livered 1:23 och Sturekatten AB (suppleant).

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH.

 

 

Hidayet Tercan

Ledamot: Sedan 2013

Född: 1971

Bakgrund: Entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdbemanningsföretaget Zemrete AB. Lång erfarenhet av styrelseuppdrag i olika bolag och flera ideella organisationer, exempelvis Stiftelsen Friends och Stockholms Stadsmission.

Styrelseuppdrag inkluderar: HTS Holding AB, AQ group och SOS Barnbyar.

Utbildning: Kurs i företagsekonomi på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm samt flertalet chefs- och ledarskapsutbildningar.

 

 

Marcus Trummer

Ledamot: Sedan 2013

Född: 1980

Bakgrund: Egenföretagare och investerare. Tidigare vd för investmentbolaget LBO Invest. Dessförinnan vid SEB samt managementkonsult på Booz Allen Hamilton.

Styrelseuppdrag inkluderar: MATRS Advisory AB och Gosh AB samt suppleant i Student Competitions AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från KTH samt Ekonomie magisterexamen med huvudämnet företagsekonomi från Stockholms Universitet.