Ledning

Stefan Dahlbo

Stefan Dahlbo är verkställande direktör sedan den 1 januari 2017.

Revisor

Ernst & Young AB

Huvudansvarig: Mikael Ikonen, född 1963

Revisor nås via adress:
Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm