Innovation, engagemang, samarbete.

Pressmeddelanden

Kalendarium

2017-05-15 – Q1 rapport
2017-08-31 – Q2 rapport samt halvårsrapport
2017-11-15 – Q3 rapport

Mitt Alby AB, ägt av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), förvärvade Mitt Alby fastigheterna på Albyberget i Botkyrka kommun, Stockholms län under 2013.

www.mittalby.se